[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 34.204.176.125
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 391 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2077 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 435771 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1407/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (890/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1087/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1252/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2377/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (777/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (489/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (785/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (777/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (820/)
: ข่าวสารวงการสาธารณสุข
กฎอนามัยระหว่างประเทศ
เวปไซด์
: ข่าวสารวงการสาธารณสุข
แวดวงหมออนามัย
ความเคลื่อนไหวในวงการหมออนามัย
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 16-22 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคในและต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555: วิชาอนามัยชุมชน
ความรู้และความสำคัญของอนามัยชุมชน
เนื้อหาสอน 22 ตุลาคม 2555
: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคติดต่อโดยการสัมผัส
เอกสารการสอน
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โปรโทซัว
Powerpoint
: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ
เอกสารการสอน
: วิชาคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
การผลิตสื่อโปสเตอร์ทางสุขภาพ
เอกสารการสอน
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฐมนิเทศวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารการสอน • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (731/0)
  ขอเอกสารการสอน (642/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator