[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.233.226.151
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 59 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 163 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2575 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 433099 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1395/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (848/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1075/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1245/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2336/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (712/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (475/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (773/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (767/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (793/)
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 16-22 กันยายน 2555
: ข่าวสารวงการสาธารณสุข
กฎอนามัยระหว่างประเทศ
เวปไซด์
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 40 ระหว่าง 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2555
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 41
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 28 สิงหาคม 2555: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนังสือคู่มือประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2554
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฐมนิเทศวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารการสอน
: วิชาอนามัยชุมชน
โครงการสอนรายวิชาอนามัยชุมชน
นักศึกษาปีที่ 2
: วิชาอนามัยชุมชน
บริการอนามัยครอบครัว
เนื้อหาการสอน 20 พฤศจิกายน 2555
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โปรโทซัว
Powerpoint
: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ
เอกสารการสอน • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (719/0)
  ขอเอกสารการสอน (629/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator