[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 54.224.150.24
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 223 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 443 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8187 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 429480 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1379/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (839/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1060/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1229/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2320/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (700/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (466/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (762/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (758/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (732/)
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 41
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 40 ระหว่าง 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2555
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 16-22 กันยายน 2555: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เนื้อหาการสอน
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2554
: วิชาอนามัยชุมชน
ภาวะความเป็นเมืองกับปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน
เนื้อหาสอนวันที่ 30 ตุลาคม 2555
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บทที่ 4 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
เอกสารการสอน
: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ส่วนที่ 2
เอกสารการสอน
: วิชาอนามัยชุมชน
สุขวิทยาส่วนบุคคล
เนื้อหาสอน 6 พฤศจิกายน 2555 • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (712/0)
  ขอเอกสารการสอน (623/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator