[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 18.207.106.142
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 198 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 471 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3403 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 437097 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1417/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (898/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1094/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1257/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2395/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (812/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (496/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (793/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (797/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (831/)
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555
: ข่าวสารวงการสาธารณสุข
กฎอนามัยระหว่างประเทศ
เวปไซด์
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 41
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคในและต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2555: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
แมลงที่สำคัญทางการแพทย์
Powerpoint
: วิชาอนามัยชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในครอบครัว
เนื้อหาการสอน 13 พฤศจิกายน 2555
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
หนอนตัวกลม
เอกสารการสอน
: วิชาคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
การทำเวปไซด์ด้วย Google Sites
Powerpoint
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฐมนิเทศอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
เอกสารการสอน
: วิชาคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
คู่มือ Google Sites
เอกสารประกอบของอ.ภิศักดิ์ นับงาม • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (737/0)
  ขอเอกสารการสอน (647/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator