[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 1.10 CMS for Thailand

 

 
   เว็บหลักมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   สำนักงานคณบดี
   วารสารขาว-ทอง
   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LSS)
   สายตรงอธิการบดี
 
ip ของคุณ คือ 3.89.87.12
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 301 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 231 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3737 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 437431 คน
   

ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 4 (1419/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 3 (901/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 (1098/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 (1260/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 1 (2408/)
ตารางเรียนกศบป.ปี 2 (814/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 2 (501/)
ตารางเรียนนักศึกษาปี 2 ห้อง 1 (797/)
ให้นักศึกษากศบป.ปี 2 ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งงาน (798/)
ให้นักศึกษาปี 2 ผู้มีรายชื่อด้านล่างส่งงาน (833/)
: สถานการณ์โรค
ข้อมูลระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 41
: สถานการณ์โรค
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 1 ปี 2556
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคในและต่างประเทศ
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555
: สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคจังหวัดศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 16-22 กันยายน 2555: วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เนื้อหาการสอน
: Nutrition
Nutrition II
Powerpoint การสอน
: วิชาอนามัยชุมชน
ภาวะความเป็นเมืองกับปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน
เนื้อหาสอนวันที่ 30 ตุลาคม 2555
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ปรสิตวิทยาเบื้องต้น
เอกสาร Powerpoint
: วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2554
: วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
หนอนตัวกลม
เอกสารการสอน • สอบ-ถามปัญหาการเรียนการสอน  
 • 1
 • สอบ-ถามปัญหาเอกสารประกอบการสอน  
 • 1
 • ขอคำปรึกษาอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  
 • 0
 • สอบถามปัญหาทั่วไป  
 • 0


  เรียนไม่เข้าใจ (738/0)
  ขอเอกสารการสอน (649/0)

   

  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-643-600-5  โทรสาร : 045-643-606-7
  เว็บมาสเตอร์
  phanssk@gmail.com

  : : Power By : Maxsite 1.10 CMS for Thailand : ปรับปรุงพัฒนา : libservice ความละเอียดที่เหมาะสม : 1024x768 pixels Administrator